Experts in English
Menu

Side Accordion

By In On januari 30, 2014


Zie jij de fout?

Bekijk de onderstaande zinnen en zoek de fout. Klik op het plusje voor het goede antwoord!

Fout: I live already four years in Amsterdam

Correct: I have been living in Amsterdam for four years

Uitleg: In het Nederlands zeggen we ‘Ik woon al vier jaar in Amsterdam’. Echter: in het Engels gebruikt men voor deze uitdrukking de voltooid tegenwoordige tijd. Dit is een van de weinige gevallen waar in het Engels wel de voltooid tegenwoordige tijd gebruikt wordt en in het Nederlands niet; doorgaans is het andersom.

Fout: He is all the time forgetting things

Correct: He forgets things all the time

Uitleg: Regelmatig terugkerende acties worden in het Engels met de enkelvoudige tegenwoordige tijd aangegeven. Dit is, net zoals het vorige voorbeeld, een uitzondering op de regel. Uitdrukkingen die in het Nederlands met de tegenwoordige tijd worden gemaakt, worden vaker met de progressieve vorm (de ‘-ing’ vorm) gemaakt in het Engels.

Fout: When you don’t understand, I’ll help you

Correct: If you don’t understand, I’ll help you

Uitleg: Het is voor veel Nederlandssprekenden niet altijd duidelijk wanneer ‘als’ in het Engels ‘if’ is, en wanneer je ‘when’ moet schrijven. Het verschil is eigenlijk heel simpel: als er enige twijfel bestaat over de actie waarover gesproken wordt, moet het ‘if’ zijn. Anders is het inderdaad ‘when’. Voorbeelden: ‘if I get promoted’, ‘when I die’. Ook is het zo dat als je ‘als’ kan vervangen door ‘indien’, ‘if’ het correcte woord is.

Fout: I have no clue what you’re saying

Correct: I don’t have a clue what you’re saying

Uitleg: De foute versie is een iets te letterlijke vertaling van ‘ik heb geen idee’.

Fout: I borrow the car of my father

Correct: I’ll/I will borrow my father’s car

Uitleg: Deze zin bevat twee fouten. Ten eerste moet de toekomende tijd worden gebruikt, en niet de tegenwoordige. In het Nederlands wordt de tegenwoordige tijd vaak gebruikt om een actie in de nabije toekomst aan te geven. Dit kan echter nooit in het Engels. De tweede fout komt voor uit een letterlijke vertaling van ‘de auto van mijn vader’. In het Nederlands heb je de keuze tussen deze, ‘mijn vaders auto’ en ‘mijn vader z’n auto’. Echter is er in het Engels maar één manier: ‘my father’s car’.